Birių krovinių transportavimas

Birių krovinių transportavimas Birieji kroviniai yra sausieji piltiniai kroviniai, kurie susideda iš atskirų vienarūšių dalelių. Tokie kroviniai yra grūdai, cementas, smėlis, žvyras, akmens anglis, trąšos, pašarai ir pan. Birieji kroviniai transportuojami dideliais kiekiais, nesupakuoti. Jie transportuojami tiek sausuma – geležinkeliu (vagonais, cisternomis), automobilių keliais (savivarčiais, specialiomis cisternomis); tiek ir vandens keliais. Didžiausias pasaulyje birių krovinių gabenimo laivas yra 2010 metais pastatytas balkeris „Vale Brasil“, priklausantis Brazilijos kalnakasybos koncernui „Vale“. Jo krovumas siekia 400 000 t, ilgis – 362 m.

Birių krovinių transportavimas kelių transporto priemonėmis yra specifinis, reikalauja tiek siuntėjo, tiek ir vežėjo atsakomybės. Piltinių krovinių gabenimas neturi kelti rizikos kitiems kelių eismo dalyviams ar aplinkai. Pasak susisiekimo ministro 2008 m. patvirtintų krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo taisyklių, vežėjas atsako už transporto priemonės tvarkingumą bei transportavimo saugumą, o siuntėjas – už tinkamą pakrovimą. Sausieji piltiniai kroviniai krovinių skyriuje turi būti išdėstomi kuo tolygiau, per visą grindų plotą, o krovinio centras suformuojamas ties išilgine simetrijos ašies linija.

Vairuotojas savo ruožtu turi įsitikinti, kad piltinis krovinys išdėstytas tinkamai, tik tuomet pajudėti iš vietos. Privalu važiuoti saugiai, kad būtų išvengta staigaus stabdymo ar posūkių, kurių metu piltinis krovinys gali pasislinkti, pakisti svorio centras. Tai sukeltų grėsmę eismo saugumui.

Minėtos taisyklės krovinio vežėją įpareigoja užtikrinti, kad kelias transportavimo metu nebūtų teršiamas. Birių krovinių transportavimui naudojami kėbulai ir tentai turi būti sandarūs, kėbulai ir ratai – švarūs. Iškrovus sausą piltinį krovinį, vairuotojas transporto priemonę privalo išvalyti.

Jeigu piltiniai kroviniai gabenami nesilaikant taisyklių, Kelių transporto inspekcijos pareigūnai turi teisę uždrausti tęsti kelionę.

Panašūs straipsniai:

 

 

Tags: , ,