Gyvulių transportavimas: kuo mažiau streso

angieconscious / pixelio.de

Kuo mažiau streso gyvūnams. Taip iš esmės galima apibūdinti jų pervežimui keliamus visoje Europos Sąjungoje vieningus reikalavimus.

Transporto priemonės privalo atitikti gyvūnų apsaugos taisyklių reikalavimus – vėdinimo bei sanitarijos normas, turi būti pritaikytos meteorologinėms sаlygoms, numatyta apsauga nuo sužeidimų, užtikrintos gyvūnų priežiūros ir šėrimo priemonės. Kiekvienai gyvūnų rūšiai galioja tam tikri transportavimo trukmės apribojimai. Galvijams, avims, ožkoms po 14 valandų būtinas ne trumpesnis kaip vienos valandos poilsis (šėrimui ir girdymui), paskui kelionę galima tęsti vėl tiek pat laiko. Kiaules leidžiama vežti 24 valandas (šeriant kas 8 val.). Uždrausta transportuoti ką tik atvestus jauniklius, neseniai atsivedusias pateles. Kad galima būtų kontroliuoti transportavimo maršrutą ir privalomojo poilsio laiką, gyvūnus gabenant tolimais maršrutais, sunkvežimyje turi būti įdiegtas GPS prietaisas. Gyvūnus transportuojantiems vairuotojams taikomi beveik tokio pat griežtumo reikalavimai, kaip ir gabenantiems pavojingus krovinius. Jie privalo turėti specializacijos kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.

Lietuvoje yra apie pusšimtį vežėjų, kurie ūkinius gyvūnus automobilių transportu gabena tolimais atstumais: į Belgiją, Ispaniją, Italiją, Prancūziją, Vokietiją, Rusiją ir kt. Dalis yra veislinių gyvūnų, tačiau dauguma jų skirti skerdimui. Kelionės kartais užtrunka iki 3 parų. Vežėjai pripažįsta, kad gyvūnų pervežimas yra viena sudėtingiausių transportavimo rūšių, be to, susilaukia nemažo tikrintojų dėmesio. Veterinarijos tarnybos inspektoriai savo ruožtu atkreipia dėmesį į vis dar pasitaikančius gyvūnų gabenimo reikalavimų pažeidimus.

Šį pavasarį Europos Komisijoje buvo svarstoma į Turkiją iš ES šalių transportuojamų gyvūnų gerovė. Atkreiptas dėmesys, kad daug galvijų gabenami autotransportu, dideliais atstumais: iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. Dėl didelių atstumų kartais viršijama leistina kelionės trukmė. Fiksuojama ir daugiau pažeidimų: trūksta vandens ar pašarų, prasta ventiliacija, gabenama per daug gyvūnų, o juk Turkijoje vasarą oras įkaista iki 40 laipsnių ir daugiau.

Panašūs straipsniai:

Pavojingų krovinių pervežimas: aukščiausio lygio atsakomybė

Greitai gendančių maisto produktų transportavimas

ATP sertifikatai – greitai gendančių maisto produktų transportavimas

Tags: