Pavojingų krovinių vežimo taisyklės

Pavojingų krovinių vežimo taisyklės

Pavojingų krovinių vežimo taisyklės

Pavojingų krovinių tarptautinį vežimą automobilių transportu reglamentuoja Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR), pasirašyta 1957 m. Ženevoje ir šiuo metu vienijanti 40 šalių. 1995 m. sutarties susitariančiąja šalimi tapo ir Lietuvos Respublika.

Pavojingu kroviniu laikomos medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Vežamas ar saugomos neteisingai toks krovinys gali pakenkti žmonių ar gyvūnų sveikatai (gali tapti jų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi). Taip pat tokie kroviniai gali sukelti sprogimą, gaisrą, užteršti aplinką ir vandenis ar pakenkti kitiems kroviniams. Pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.

Kadangi pavojingi kroviniai gali būti sprogstamosios medžiagos, dujos, degios, radioaktyvios ar toksiškos medžiagos, visi, susiję su pavojingų krovinių vežimu (siuntėjas, vairuotojas ir gavėjas), privalo išmanyti ADR reikalavimus.

Vairuotojas, vežantis tokį krovinį, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus, išklausęs nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje, išlaikęs egzaminą ir gavęs atitinkamą pažymėjimą. Pavojingus krovinius vežanti transporto priemonė privalo būti pritaikyta tokių krovinių vežimui. Kroviniai turi būti vežami atitinkamoje taroje ar cisternose. Transporto priemonė privalo būti paženklinta specialiais skiriamaisiais ženklais (oranžinėmis lentelėmis, pavojaus ar įspėjamaisiais ženklais).

Šiomis saugumo taisyklėmis siekiama užtikrinti žmonių ir aplinkos saugumą. Taip siekiama, kad aplinkai, žmonėms ir jų turtui būtų daroma kuo mažesnė žala, gabenant įvairias pavojingas medžiagas.

Rekomenduojami straipsniai:
ADR vairuotojų paruošimo tvarka
Negabarinių krovinių gabenimas: naujienos ir problemos
Krovinių išdėstymas ir tvirtinimas – ne menkniekis

Tags: ,

Jūsų komentaras